Verklaring gebruik persoonsgegevens

Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om het kijkcomfort van onze klanten te verbeteren. De juiste oplossing bieden vereist kennis over uw persoonlijke omstandigheden aangevuld met nauwkeurige meting en controle van uw ogen. Dit is individueel maatwerk waarvoor wij informatie opslaan in ons systeem.

Uiteraard beperken wij ons daarbij tot alleen de gegevens die wij echt nodig hebben voor het leveren van onze producen en/of diensten. Daarnaast beloven wij dat de gegevens die u aan ons verstrekt ook alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Hieronder leggen we uit om welke gegevens het gaat en waar we die gegevens voor gebruiken. We vragen altijd om uw uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

Gegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende gegevens:

NAW gegevens

- aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht.

Zonder deze gegevens kunnen wij u niets aanbieden en niet bereiken;

Persoonlijke omstandigheden

 - informatie over (beeldscherm-)werk, sport en gezondheid zodat

wij weten waar en hoe u gebruik maakt van uw kijkoplossing;

Gegevens over uw zorgverzekering

 - informatie die wij alleen nodig hebben als u ons verzoekt

om de declaratie bij de zorgverzekeraar voor u uit te voeren;

Meetgegevens

 - die wij verkrijgen tijdens controles of metingen van uw ogen.

Deze informatie is onmisbaar voor het maken en afstellen van onze producten;

Aankopengegevens

van producten die u bij ons afneemt zoals brillen en contactlenzen

Deze informatie hebben wij nodig voor levering, betaling en garantie;

Betaalgegevens

 - voor het voeren van onze financiële administratie.

Camerabeelden

 - voor uw en onze veiligheid zijn er camera's aanwezig in de winkel.

Deze beelden blijven maximaal 4 weken bewaard.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang als u klant bij ons bent. Gegevens in onze financiële administratie moeten wij nog 7 jaar na afloop van het betreffende boekjaar bewaren. Als er sprake is van een optometrisch- en / of oogonderzoek dan is er sprake van medische gegevens en zijn wij verplicht deze minimaal 15 jaar te bewaren.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.